2005
U-N-I-O-N 2


Det andre nummeret av kunst- og kritikktidsskriftet U-N-I-O-N handler om bilder og inneholder blant annet essays av Jan Verwoert og Mara Lee, kritikker av Frans-Josef Peterson og Florence Derieux, samt prosjekter av kunstnerene Cevdet Erek og Andreas Mangione.
For en tid tilbake var det populært å klage over ”overfloden av bilder” i vår kultur og framsi dystopiske fantasier om ”simulasjonenes overtak” og ”virkeligheten oppløsning”. Men at vi er omgitt av bilder betyr ikke nødvendigvis at det finnes noe egentlig mangfold av bilder. Det som omgir oss er istedenfor en gedigen billedlig monotoni, en endeløs repetisjon av spekulative og forutsigbare modeller for hvordan bilder skal komponeres eller kombineres med andre elementer. Det er fremdeles på høy tid å mangfoldiggjøre bildene.
I U-N-I-O-N 2 finnes det tekster om alt fra Misha Pedan, Gerhard Richter og Carl Fredrik Hill til Jay Leno, Corbis Corporation og CSI Las Vegas, samt billedprosjekter fra krigen i Irak og bakgårder i Istanbul.
U-N-I-O-N ble startet i 2004 for å skape et forum der kunst og kritikk kan operere på egne vilkår og der deres relasjon til hverandre og til andre nærliggende disipliner kan finnes opp på nytt.
Det første nummeret fikk mye oppmerksomhet da det kom ut og tidsskriftet ble samme år nominert til Nöjesguidens Stockholmspris i kategorien kunst.

U-N-I-O-N er et tidsskrift for kunst og kritikk som er tilegnet alt ubetalt arbeid i verden. Det er ikke-kommersielt og annonsefritt, og drevet av Kim West og Karl Larsson.