2005
Erik Pisani


A19
er et installasjonsarbeid som tematisk kretser rundt begreper som karma, akkumulert karma, formverdenens endelige opphør og gjenfødsel (reinkarnasjon). A19 er en 19 min lang on-site recording i loop, hvor gallerirommets akkustikk og trafikkmaskinen utenfor danner ramme for et minimalt lydbilde.Jone Skjensvold

Prosjektet atotal tar utgangspunkt i kunstnerens arbeid med egne religiøse/spirituelle ideer.
Disse prosessene materialiserer seg i form av performance/ritualer, installasjoner og objekter. Installasjonsarbeidet state of soul er en visuell komposisjon bestående av flere elementer. Elementene omhandler begrepet sjel, og sammen danner disse et mangefasettert og personlig bilde av sjelstilstander.