2006


Slyngler
Ole Jørgen Ness
I´ll Give You Fucking OUTLAW


Verket er eksklusivt satt sammen for Bastards Slyngler etter et selvaproprierings prinsipp, hvor kunstneren re-kontekstualiserer fragmenter hentet fra de siste ti års produksjon.
Tematisk tar verket utgangspunk i den tragiske historien rundt utryddelsen av den Tasmanske tigeren ( Thylacine ) på begynelsen av det 19. Århundre, hvor portvinsdrankede, podagrainfiserte britiske kolonister raserte den Australske flora og fauna, fult overbevist om sin evulosjonistiske fortreffelighet. ”The tiger was simply to stupid to tame”, og pungdyr generelt å regne som naturens makulerbare feilvare. Selv om den siste ”Tigeren” beviselig døde i Hobart Zoo 1937, rapporteres det stadig fra folk som mener å sett den, og det verserer teorier om at den har utviklet deg til nattjeger. Den er også gjenstand for et av verdens lengst fremskredne kloningsprosjekter, og ansett som ”a pet of the future”. Totalt fremviser verket kunstnerens kulturmytologiske orientering, og retter oppmerksomheten mot ”Det jagede kunstnersinn”.

Sverre Malling
Many a Blossom Shall Its Leaves Unfold
Andreas Tellefsen
Empathy For The Devil