200603.03 - 12.03

DANIEL JENSEN
The Adoration of Sir Flex-A-Lot


Daniel Jensen viser et arbeid bestående av en skulpturinstallasjon, tegninger og maleri. Installasjonen er konstruert lik et mikrokosmos som eksisterer parallelt med den strukturerte offentligheten. Dette mikrokosmoset har en egen mytologi med utgangspunkt i bl.a. alkymi og okkultisme. Her blandes populærkulturelle referanser med mystisisme og invielsesritualer i vårt moderne samfunn. The Adoration of Sir Flex-A-Lot er inspirert av Aldous Huxleys science fiction roman Ape and essence fra 1949. Ape and essence er skrevet som et filmmanus og er Huxleys visjon av menneskehetens forfall. Det foregår i år 2108 da en oppdagelsesekspedisjon fra New Zealand til slutt når California. Det er mer enn et århundre siden verden ble ødelagt av en kjernevåpenkrig, men radioaktiviteten og sykdommer tærer fortsatt på de overlevende. Ekspedisjonen forventer å finne død og fordervelse, men er ikke forberedt på det moralske forfall de møter i et samfunn der menneskeheten har blitt forvandlet til en primitiv, djeveldyrkende sekt.
IDA EKBLAD
C.U.(on the other)SIDE

"I would like to change the word suicide...to suisad, which would mean 'self-sad'... I think that it would be more illuminating than saying that someone has murdered himself... They want to save themselves but 'murder' the sadness." P. Cantor


Ida Ekblad viser collagearbeidet Death Wish (Ars Moriendi), som består av avbildninger av selvmordsofre. Materialet er hentet fra internettsider og bøker som inneholder foto, diskusjonsfora, teknikker og filosofi rundt selvmordshandlingen. Ekblad viser også verket My friend The Reaper, en svartmalt glassfiberskulptur som er en manifestasjon av døden, vandrende på jakt etter å skremme, friste og minne oss på dødsriket. Arbeidene tar utgangspunkt i fremstillingen av selvmord og død som områder fylt av tabu og personlig tragedie, og er et forsøk på å sette seg inn i hva som ligger bak valget om å ta sitt eget liv.
Kritikk i Morgenbladet finner du
her
Kritikk i Billedkunst finner du her